printLogo

Veiligheidsbeheersysteem goedgekeurd

Op 29 maart 2011 hebben wij het veiligheidbeheersysteem (hierna: VBS), door Omrin ingediend op 9 maart 2011 en aangevuld op 28 maart 2011, voorwaardelijk goedgekeurd.

Aan de voorwaardelijke goedkeuring van het VBS was de voorwaarde verbonden dat het volledige VBS uiterlijk op 1 juni 2011 moest zijn ingediend. Op 31 mei 2011 hebben wij het VBS ontvangen. Dat VBS vervangt het eerder ingediende VBS en de aanvulling daarop.

Het VBS is door ons beoordeeld waarbij wij ons hebben laten adviseren door een veiligheidskundige van Royal Haskoning. Wij zijn tot het oordeel gekomen dat het VBS nu volledig is. Bij besluit van 28 juni 2011 heeft de provincie Fryslân het VBS goedgekeurd.

Het besluit en de betreffende stukken worden op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd bij het provinciehuis en bij de gemeente Harlingen. Het besluit en de stukken zijn hier te raadplegen.

Overzicht alle bestanden bij Veiligheidsbeheersysteem goedgekeurd

Bestandsnaam Bestandstype Grootte
Royal Haskoning beoordeling gedocumenteerd VBS REC dd 16 juni 2011 PDF 920,1 KB
20110701 Scan brief aan Omrin gkb VBS PDF 126,3 KB
Kennisgeving goedkeuringsbesluit veiligheidsbeheersysteem juli 11 PDF 24,4 KB
VBS dd 30 mei 2011_deel1van4 PDF 9,1 MB
VBS dd 30 mei 2011_deel2van4 PDF 9,3 MB
VBS dd 30 mei 2011_deel3van4 PDF 6,6 MB
VBS dd 30 mei 2011_deel4van4 PDF 8,1 MB
Totaal 7 items beschikbaar

Taal Kiezen