printLogo

Stationsbrug Franeker

Nieuwe Stationsbrug voor Franeker

Franeker heeft een nieuwe Stationsbrug gekregen. De oude brug was aan het einde van zijn levensduur en maakte plaats voor een geheel nieuw ontwerp. 

Oude_en_Nieuwe_Stationsbrug

De Stationsbrug is open!

Vrijdagmorgen 28 oktober 2016 is de Stationsbrug in Franeker officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Poepjes van de provincie Fryslân. De werkzaamheden rondom de Stationsbrug gaan nog wel even door. Zo worden er steigers aangelegd en moet de tijdelijke brug verwijderd worden. Eind december zijn alle werkzaamheden aan en rondom de brug afgerond.

Bekijk hier het filmpje (gemaakt door Andre Wijkstra)

 Stationsbrug (2)

Stationsbrug2

AndréWijkstra_1
Foto door André Wijkstra

AndréWijkstra_2
Foto door André Wijkstra

Bekijk foto's van de bouw in het fotoalbum

Brugbediening Stationsbrug 

Hieronder ziet u wanneer de brug open gaat voor vaarrecreanten. 

Maandag t/m vrijdag

Bediening tussen 05.00 en 22.15 uur*

*Uitzonderingen:

  • Tussen 11.45 en 12.30 uur gaat de brug NIET open
  • Tussen 12.45 en 13.30 uur gaat de brug NIET open
  • Tussen 16.45 en 19.00 uur gaat de brug NIET open
  • Tussen 05.00 en 05.30 uur en tussen 21.45 en 22.15 uur alleen op afroep 
    (bel 058-292 5888)

Zaterdag

Bediening tussen 06.00 en 20.15 uur.

Zon- en feestdagen

Bediening tussen 10.00 en 19.15 uur.

Download de App

Wilt u de openingstijden altijd bij de hand hebben via uw smartphone of tablet? Download dan de Watersport-app. 

Foto's van de werkzaamheden aan de Stationsbrug

Eén nieuwsbrief voor Franeker Waddenpoort

Er is één digitale nieuwsbrief voor alle projecten van het programma Franeker Waddenpoort. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het programma. De Stationsbrug is onderdeel van Franeker Waddenpoort. De nieuwsbrief voor de Stationsbrug komt dan ook te vervallen. 
U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.  

Volg het programma Franeker Waddenpoort ook op Twitter: @franwaddenpoort

Het ontwerp >

Noodbrug >

Klankbordgroep >

Werkzaamheden >

Planning >

Omleidingsroutes >

Vraag en antwoord >

Contact

Heeft u vragen over de Stationsbrug? Dan kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Franekeradeel: 14 0517. Mailen naar waddenpoort@franekeradeel.nl mag ook. In het geval van calamiteiten tussen 17.00 en 08.00 uur en in het weekend, belt u met 0900 8844.

U kunt de werkzaamheden ook volgen op Twitter via: @franwaddenpoort

Overzicht alle bestanden bij Stationsbrug Franeker

Bestandsnaam Bestandstype Grootte
Nieuwsbrief 1 - Stationsbrug Franeker PDF 513,3 KB
Nieuwsbrief 2 - Stationsbrug Franeker PDF 498,2 KB
Notulen 5e klankbordgroepbijeenkomst 20140319 PDF 141,6 KB
Presentatie informatiebijeenkomst 31 maart 2015 PDF 11,3 MB
Presentatie inloopavond 2 april 2014 PDF 3,2 MB
Zesde klankbordgroepbijeenkomst 20140528 PDF 82,2 KB
Totaal 6 items beschikbaar

Taal Kiezen